Vi ser till att förverkliga din idé!

Hem

/

Företaget

Om GH Fastighets utveckling i väst AB

GH Fastighetsutveckling i Väst AB är ett mindre företag som bedriver konsultverksamhet främst inom områdena för mark- och exploatering, projektledning, markförhandling, lantmäteri och fastighetsrättslig rådgivning. Företaget startades 2019 och är helägt av Gunilla Hedlund. Gunilla Hedlund är styrelseordförande, VD och den enda anställde i företaget. Affärsidén går ut på att erbjuda ett stort urval av fastighetskonsulttjänster åt stat, kommun, statliga- och kommunala bolag samt företag och privatpersoner. Företaget har sin hemvist i Uddevalla. Företaget har en god ekonomisk och finansiell ställning och inga skatteskulder eller anmärkningar.

Gunilla Hedlund är utbildad lantmäteriingenjör. Gunilla har 15 års erfarenhet av mark- och exploateringsfrågor, samhällsbyggnadsprocessen med plan och genomförandefrågor, projektledning, chef och ledarskap, samt handläggning inom lantmäteri och fastighetsrättslig rådgivning. Konsultansvarförsäkring hos If som motsvarar kraven i ABK09.

© 2020 GH Fastighetsutveckling i Väst AB | All Rights Reserved.

Website developed by Stefan Rodin @ Rondit

Följ oss på sociala medier